top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme, aşağıda ünvan ve bilgileri yer alan kurum ile bu Sözleşme’deki ürün yada hizmetlerden faydalanmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmiştir.

Ünvan: Dogru Solutions Bilişim Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul A Blok Apt No:2E D:331, Ataşehir / İstanbul

Vergi Dairesi ve No: KOZYATAGI / 3021180902

Mersis: 0302118090200001

 

 

2. TANIMLAR

İnternet Sitesi: İnternet üzerinden ticari faaliyet yürütülen, Satıcılar tarafından satışa sunulan ürün ve hizmetleri teşhir etmek için, Kullanıcı tarafından ise mal veya hizmetlerin satın alınması için kullanılan, ünvanı 1. Maddede belirtilen Dogru Solutions Bilişim Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd.’ye ait internet site(ler)i

Kullanıcı: İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme kapsamında sunulan servisler aracılığı ile mal veya hizmet alımı yapan ve bu amaçla Servis’ten faydalanan gerçek veya tüzel kişi,

Servis: Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Kullanıcı’ya sunulacak olan hizmeti

Satıcı: Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenilen, İnternet Sitesi üzerinden satış gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi

İyzico: İşbu Sözleşme’de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan 0483034315700019 mersis numaralı “iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.” adlı ödeme aracısı kurum

Ödeme Platformu: iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal Ödeme Platformu

Ödeme Aracı ve İşlemi: Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç ile İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Ödeme Platformu aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon

Hassas Ödeme Verisi: Kullanıcı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Kullanıcı’nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi veriler

Sistem Ortağı: Ödeme Platformu aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu

 

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’ya İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlerin bedellerinin Satıcı’ya aktarımı için sunulan Servis’e ilişkin esaslar ile ilgili Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

İnternet Sitesi diğer sunucular hakkında başka bilgiler ve linkler de içermektedir. Linklerin içerikleri üçüncü şahıslar tarafından oluşturulmuş olabilmekte ve dolayısıyla Dogru Solutions’ın bunlar üzerinde sorumluluğu bulunmamaktadır. Mevcut gizlilik beyannamesi, link üzerinden sunulan web sayfaları, platformlar için geçerli değildir.

Gizlilik & Kişisel Veriler Politikası için tıklayın

 

4. GENEL ŞARTLAR

Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır. İnternet Sitesi’nden alışveriş sırasında Kullanıcı tarafından onaylanan bu Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

4.1 Kullanıcı Sorumlulukları

Kullanıcı, Ödeme Platformu ve İnternet Sitesi’ne erişim imkanı tanıyan şifreyi ve/veya bunlara temin ettiği bilgileri (varsa) gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve bu şifrelerin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Kullanıcı ayrıca bahsi geçen bilgiler veya giriş için gereken bilgilerin kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde durumu derhal İnternet Sitesi’ne bildirmekle yükümlüdür.  Kullanıcı tarafından söz konusu bilgilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, Kullanıcı’ya verilecek zararlardan da sorumlu değildir.

Kullanıcı, Ödeme Platformu ve İnternet Sitesi’ne veya bir yönetim hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya yönetim hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.

4.2 Ürün veya Hizmet Alımı

Kullanıcı tarafından elektronik ortamda doldurulan, Ürün yada Hizmet ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat, usül, şart ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. Ürün ve/veya hizmetler ve fiyatları hakkında her türlü açıklama ve bilgilendirme müşteri özelinde ve sadece müşteriye özel olacak şekilde yapılmış olabilir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

Kullanıcı, söz konusu bir Ürün teslimi ise, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemekle ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde İnternet Sitesi sorumluluk kabul etmeyecektir.

Kullanıcı, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce Ürün bedeli İnternet Sitesi’ne ödenmediği takdirde, Satıcı yada İnternet Sitesi tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir.

4.3 Talep ve Şikayetler

Kullanıcı Ürün yada Hizmetler’e dair satışla ilgili talep ve şikayetlerini İnternet Sitesi İletişim Bölümünde bulunan iletişim kanalları üzerinden yapılabilir

İnternet Sitesi şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf edecektir. İnternet Sitesi, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı tarafından yöneltilecek şikâyetler en az şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.

Şikâyetler, İnternet Sitesi tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde yanıtlanacaktır.

Aracılık hizmeti sağlamak suretiyle Ürün yada Hizmetlerin Satıcı’dan Kullanıcı’ya sağlanması sırasında veya sonrasında meydana gelen uyuşmazlıklar ile ilgili İnternet Sitesi, bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. İnternet Sitesi’nin bu madde kapsamında herhangi bir nedenle (kendi kusurundan kaynaklı haller dışında) bir bedel ödemek durumunda kalması halinde Kullanıcı bunu derhal tazmin edecektir.

 

 

5. ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR

İnternet Sitesi üzerinden alınabilen ürün ve hizmetler için ödeme hizmetleri iyzico tarafından sunulmaktadır. iyzico, bu kapsamda hem İnternet Sitesi, hem Satıcı’ya hem de Kullanıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca ödeme hizmeti verecek, bu kapsamda Kullanıcı’dan bedeli tahsil edilen ve İnternet Sitesi’nden temin edilen mal veya hizmetin Kullanıcı’ya tam ve gereği gibi teslimine ilişkin işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde onayın alınmasına kadar Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’nda tutulan bedelleri Satıcı’nın Ödeme Hesabına aktaracaktır.

Onay Tarihi’nde Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme emrini vermiş kabul edilir. Kullanıcı ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edilmediğine ilişkin bir bildirim yaptığı takdirde Pazaryeri ve/veya Kullanıcı tarafından iyzico’ya yapılacak bildirim doğrultusunda ilgili tutar Kullanıcı’ya iade edilecek; Pazaryeri tarafından belirlenen usul ve sürelerde herhangi bir onay veya red bildirimi yapılmadığı takdirde ise Kullanıcı’nın mal veya hizmeti tam ve gereği gibi teslim aldığı kabul edilecek ve ilgili tutar yine Satıcı hesabına aktaracaktır. Kullanıcı, teslimata (geç veya eksik teslim, ayıplı ürün vb.) ilişkin herhangi bir bildirim yapmaması veya teslimatın gereği gibi gerçekleştiğine ilişkin bildirim yapmış olması halinde tutarın Satıcı’ya aktarılmış olması ile ilgili iyzico’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

iyzico, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Sistem Ortağı veya Kullanıcı’nın Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Satıcı’ya ödeme yapmama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

  • Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

  • Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

  • Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

  • Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa

iyzico, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Ödeme Platformu’a erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını müteakip erişim tekrar sağlanacaktır.

  • Ödeme Platformu’a yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,

  • Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında kendisinden talep edilen bilgileri sağlamıyorsa,

iyzico, Ödeme Platformu’un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. iyzico, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları’ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.

Kullanıcı, kendisine ait bilgilerin sadece Servis’in verilmesini temin amacıyla iyzico Gizlilik&Kişisel Veri Politikası’nın https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresinde yayınlanan en güncel halinde belirtildiği şekilde iyzico tarafından işlenmesine, saklanmasına ve benzeri işlemlerin (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) yapılmasına ve gerektiğinde üçüncü kişiler ile paylaşılmasına ilişkin bilgilendirildiğini kabul etmektedir. iyzico kişisel verilerin “gizli bilgi” olduğunun, kendisine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na ve diğer güncel mevzuatlara uygun davranacağının bilincindedir.

Kullanıcı, iyzico’nun bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Servis kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgiler ile kendisine ait sair bilgilerin, şikâyetin çözümü için gerekli olduğu ölçüde Satıcı ve/veya İnternet Sitesine iletilebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, kanunlara ve VISA, Mastercard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin (B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile iyzico tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.

iyzico tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.iyzico.com internet sitesinde ilân edilecek şartlar ve koşullar, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. İşbu Sözleşme iyzico’nun www.iyzico.com internet sitesinde veya bağlantılı adreslerinde her zaman Kullanıcı tarafından erişilebilir olacaktır

 

 

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

6.1 Sözleşme Süresi

İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın kabul tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte kalacaktır.

İnternet Sitesi, işbu Sözleşme kapsamındaki Servis’i sunmasına imkan tanıyan izin ve lisansların herhangi bir şekilde ortadan kalkması ve/veya İnternet Sitesi üzerinden yapılan satışlara ilişkin bedellerin tahsiline ilişkin anlaşmanın sona ermesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

İnternet Sitesi hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Servis’i askıya alabilecek, Ödeme Aracı’nın kullanımını engelleyebilecek ve Ödeme İşlemi’ni iptal edebilecektir. Bu durumda İnternet Sitesi, ilgili mevzuatta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunmaması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenler olmaması kaydı ile Kullanıcı’yı konu ile ilgili bilgilendirecek ve engelleme sebebi ortadan kalktığında Servis ve Ödeme Aracı’nı yeniden kullanıma açacaktır. İnternet Sitesi ayrıca Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Servis’i askıya alabilecektir.

6.2 Cayma Hakkı

İnternet sitesi, Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Hizmet’ten faydalanmaya başladığı, malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde malı veya Hizmet’i reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya internet sitesine yazılı olarak ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

İnternet Sitesi, aracılık ettiği ve özellikle lisans satışı yada kullanımı içeren durumlarda cayma hakkı ilgili karar yetkisine sahip değildir. Bu durumların nasıl karara bağlanabileceği Ürün’ün satıcısı / yasal sahibi / distribütörü tarafından karar verilebilmektedir. Aynı şekilde aracılık edilen her türlü Ürün yada Hizmet’in sağlayıcısı cayma hakkında farklı politika, kural veya yaklaşım izleyebilir. İnternet Sitesi kendisine ait olmayan ve sadece satış yada kullanımına aracılık ettiği Ürün ve Hizmet’lerden cayma durumlarından doğan yükümlülüklerden sorumlu değildir.

İnternet Sitesi, sağladığı Hizmet için, Hizmet’i verdiği süre kadarı için talepte bulunma hakkına sahiptir ve Kullanıcı ödeme yaptı ise ilgili kısım kadarının kesilerek iade yapılmasını, henüz ödeme yapılmadı ise ödeme yapılmasını kabül eder.

Cayma hakkının kullanılması halinde, söz konusu bir Ürün ise geri iadesi, kargo bedeli kullanıcıya ait olacak şekilde yapılması gereklidir. Kullanıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan bir Ürün söz konusu olduğunda ve genel olarak Ürün kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi hijyen kuralları gereği iadesi olamayacak Ürün’ler ambalajından çıkarıldığında Kullanıcı cayma hakkını kullanamaz.

Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Kullanıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

6.3 Sipariş yada Ön Talep İptali

İşbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, diğer Taraf, söz konusu aykırılığın giderilmesi için karşı Taraf’a göndereceği bir ihtar ile aykırılığın giderilmesi için 14 gün süre verecek olup, aykırılığın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme başka bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş sayılacaktır.

Ürün’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Kullanıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Kullanıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde Ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde Kullanıcı’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Kullanıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır.

 

 

7. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Taraflar işbu Sözleşme’den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

İnternet Sitesi, Sözleşme’deki her türlü değişikliği, İnternet Sitesi’nde ilân edebilir ve/veya yeni sürümlerini yayınlayabilir.  

Taraflar’ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerle yükümlülüklerini yerine getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler, yangın, grev ve lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’ye ilişkin edimler mücbir sebep hali sona erinceye kadar askıya alınır.

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşme’nin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.

Taraflar işbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.

Taraflar, işbu Sözleşme’de belirtilen adreslerinde meydana gelen değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, işbu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacak tebligat ve bildirimler geçerli tebliğ hükmünde olacaktır. İnternet Sitesi, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Kullanıcı’nın belirtilen adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapabilecektir.

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek hertürlü uyuşmazlığın çözümünde İnternet Sitesi kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur

Kullanıcı bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanım Koşulları & Kullanıcı Sözleşmesi & Telif Hakları için tıklayın

bottom of page